• ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ 33 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ

 • يوللىغۇچى : ئابلىكىم
 • ئىنكاسلار :
 • يوللانغان ۋاقتى : : 2017-07-05 07:17
 • ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ 33 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ

   ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﭘﯧﺮﯨﯟﻭﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ, 5-ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ 6.7922 ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﺪﯨﻦ 33 ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.

  مەنبەسى :شىنخۇا تورى
  • ماتىرىياللار چۈشۈۋاتىدۇ ...
 • ئەڭ يېڭى رەسىملەر

 • ئەلكۈيىدە بۈگۈن..

 • تەۋسىيەلىك