• PPP ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 4 ﺗﯩﺮﯨﻠﻴﻮﻥ 100 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﯜﻩﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﻰ

 • يوللىغۇچى : ئالىمجان
 • ئىنكاسلار :
 • يوللانغان ۋاقتى : : 2017-11-02 02:44
 • PPP ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 4 ﺗﯩﺮﯨﻠﻴﻮﻥ 100 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﯜﻩﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﻰ

  ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ, PPP ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺷﻰ ﻳﺎﯞﺑﯩﻦ 1-ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻣﻮﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ: PPP ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﭼﯧﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ, ﺳﻮﺩﺍ ﺗﯜﺭﻯ ﯞﻩ ﺳﺎﭖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ PPP ﺗﯜﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﯘﺵ, ﻗﯧﻠﯩﭙﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ, PPP ﺑﺎﺝ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ, ﭘﯘﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯚﻟﻪﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺗﯜﺯﯛﺵ, ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ  ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ  ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﻻﺯﯨﻢ.

  ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭ 6778 ﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ, 10 ﺗﯩﺮﯨﻠﻴﻮﻥ 100 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﯜﻩﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ, ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ, ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺗﯜﺭ 2388 ﺑﻮﻟﯘﭖ, 4 ﺗﯩﺮﯨﻠﻴﻮﻥ 100 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﯜﻩﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ, ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ PPP  ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ. 

  مەنبەسى :شىنخۇا تورى

  • ماتىرىياللار چۈشۈۋاتىدۇ ...
 • ئەڭ يېڭى رەسىملەر

 • ئەلكۈيىدە بۈگۈن..

 • تەۋسىيەلىك