新闻详情

30-ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯜﻳﻨﻰئەلكۈيى بىۋاستە تارقىتىشﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ

发表时间:2020-12-29 22:13作者:ئەلكۈيى来源:ئەلكۈيى

2.gif

ﺳﯧﮭﯩﺮﺩﻩ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ، ﺳﯧﮭﯩﺮﺩﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ

2020-ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﺗﯘﭖ، 2021-ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ، ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪﮪﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ، ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺳﻮﺩﺍ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ 12-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 30-ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﻱ ﺧﺎﻧﯩﺸﻰ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺠﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯜﻳﻨﻰ ﺋﻪﻟﻜﯜﻳﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﯩﺪﺍ mvﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ، ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﻤﺎﻗﭽﻰ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ-ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺩﺍﺯﻟﯩﻨﯩﭗ، ﺗﺎﺷﻘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﮕﯩﻼ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺭﺍﮪﻪﺕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺷﯩﺮﯨﻦ ﻧﺎﺯﯗ-ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯞﯗﻧﺪﯗﺭﺳﺎ، ﺗﻪﻧﻨﺎﺯ،ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮪﯘﺯﯗﺭ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ، ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮪﺎﯞﺍ ﻛﯩﻠﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ،ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﮪﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺳﻮﺩﺍ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻓﯩﮕﻮﺭﯨﻐﺎ ﯞﻩ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﻧﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺭﻩﺧﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﺎﺳﯘﻧﺪﺍ ﺭﺍﮪﻪﺕ، ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﯩﻚ، ﻧﻪﭘﯩﺲ ﯞﻩ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ «ﺳﯧﮭﺮﻯ» ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﮪﯘﺟﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ.

«ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯜﺯﯛﻛﻜﻪ ﻳﺎﻗﯘﺕ ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮪﯘﺟﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯜﻱ ﺧﺎﻧﯩﺸﻰ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﻰ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﮪﺎﺳﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺰﺍﺩﯨﻼﺭﭼﻪ ﮪﯘﺯﯗﺭ، ﺭﺍﮪﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺗﻪﻧﻨﺎﺯﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺟﻪﻟﭙﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ. ﺳﯧﮭﺮﻯ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ-ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ «ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺭﺍﮪﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﯞﻏﯩﺴﻰ. ﺑﯘ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮪﯘﺯﯗﺭﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ. ﺳﯧﮭﺮﻯ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻻﻝ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺳﻰ!

ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ «ﺳﯧﮭﺮﻯ» ﯞﻩ «ﺋﺎﻳﻔﻪﺭ» ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﺎﮪﺎﺩﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﮪﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﺭ ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺳﯧﮭﯩﺮﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ، ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﭖ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﭖ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﺎﭼﻘﯘﺳﻰ!

图片

图片

ئىككىلىك كودنى سىكاننىرلاپ ئۆزىڭىزنىڭ يانفۇنىغا ماس ھالدا چۈشۈرىۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ

图片
来源:爱酷艺网

监制:麦提江

审稿:阿米娜

稿子:乃扎尔

制作:阿海5.jpg

www.alkuyi.com分享到: